Naslovnica Često postavljana pitanja Opšta pitanja Da li je u cijenu ponuđenih radova uključena i ugradnja?
Da li je u cijenu ponuđenih radova uključena i ugradnja?

Da. U cijenu koja je navedena u našoj ponudi uključena je i ugradnja pozicija na Vašem objektu. Da budemo još precizniji, u cijenu je uključena izrada, transport, ugradnja i PDV. To je cijena koju ćete na kraju platiti i neće doći do naknadnog obračuna neke od navedenih stavki. Naravno, ukoliko kupac u svom zahtjevu za ponudu traži da mu se iskaže cijena bez neke od ovih stavki, mi ćemo to učiniti, ali ukoliko se drugačije ne zahtijeva, važi gore navedeno. U slučaju da kupac traži da mu se pored osnovnih radova posebno obračunaju neki naknadni radovi i dodatni proizvodi i usluge, na koje se on može, ali i ne mora odlučiti, cijena istih se posebno iskazuje u zaključnom dijelu ponude. Kao primjer navodimo demontažu starih pozicija, alternativnu vrstu stakla, dodatne klupice za prozore, roletne i sl. I cijene ovih radova daju se kao ukupne cijene. U trenutku ugovaranja radova tačno se utvrđuje koje je stavke i varijante kupac naručio, te shodno tome vrši obračun konačne cijene ugovorenih radova.