Naslovnica Često postavljana pitanja Opšta pitanja Da li mogu dobiti cjenovnik ili cijene za vaše proizvode i usluge?
Da li mogu dobiti cjenovnik ili cijene za vaše proizvode i usluge?

Obzirom da mi naše proizvode izrađujemo isključivo po mjeri, odnosno za poznatog kupca, a prema njegovima zahtjevima što se tiče izvedbe, otvaranja, mustre i dr., veoma je teško sve ove elemente i moguće varijante objediniti u jedan cjenovnik. Iz tog razloga smo se opredijelili da našu prodaju ostvarujemo putem pismenih ponuda, pri čemu svakom pojedinačnom zahtjevu možemo pristupiti detaljno i kvalitetno ga tehnički obraditi. U tom postupku ćemo pronaći i ponuditi najbolje rješenje, vodeći računa o tome da kupac dobije ponudu koja će ga zadovoljiti i kvalitetom i cijenom. Prednost pismene ponude je da kupac dobije, u pismenoj formi, sve tehničke detalje, opise materijala, količine i crteže ponuđenih proizvoda, te da je i nakon izvjesnog vremena jasno i nedvosmisleno šta je bilo predmet ponude. U određenim situacijama spremni smo dati i usmenu ponudu, ali je i u tom slučaju potrebno ostvariti bar telefonski kontakt sa nekim od naših uposlenika koji je zadužen za prodaju.

Dakle, iako smo svjesni želje potencijalnih kupaca da putem naše Web stranice, bez direktnog kontakta i ekspresno, dobiju konkretne cijene za određene proizvode, to za sada nije moguće. S druge strane, kako smo to naglasili na nekoliko mijesta na našoj Web stranici, izrada ponude po konkretnim mjerama, kao i eventualno potreban naš izlazak na lice mjesta radi uzimanja mijera i zahjeva kupca, su besplatni i izvode se u veoma kratkom roku. Nakon što naš čovjek utvrdi stvarno stanje i opis radova, ponuda se izrađuje na osnovu istog, te nema mogućnosti da se kupac suoči sa naknadnim i nepredviđenim troškovima u odnosu na datu ponudu.

I da rezimiramo, umjesto analize nekog on-line cjenovnika koji nikad ne može obuhvatiti sve varijante i konkretne situacije, dovoljan je samo kratak upit putem telefona, e-maila, fax-a ili kontakt obrasca na našoj "kontakt" stranici da pokrenete ekspresnu proceduru za izradu ponude koja će obuhvatiti upravo ono što Vam je potrebno. Zahvaljujemo se na Vašem razumijevanju i strpljenju.